Icon

Партньор в търговията на дребно


Products & Solutions1

Търговия на дребно

От телевизионни реклами и различни промоци, надеждна доставка до управление на категорията, tesa подкрепя търговията на дребно с пълен асортимент от качествени продукти във всички категории – покриване при боядисване, защита, лепила и предлага безброй допълнителни услуги. Това също включва разнообразни комуникационни средства за стимулиране на продажбите.
Философията на tesa се базира на личния контакт и ефикасни методи на комуникация. Можете да се свържете с нас по всяко време.

За търговията tesa предлага не само изключителни системи за презентация на стоките, но и привличащи вниманието активности на местата на продажби като видеоклипове, специални дисплеи, промоции в магазините. tesa също така предлага съвети при селектиране на асортимента чрез програмата за управление на категорията.

Високият брой продуктови иновации на tesa прави фирмата дори по-атрактивен партньор. За нашите продажби и дистрибуторски партньори, това означава надеждност, ефикасно управление на стоките и успех.