за принтиране

Карта tesa tape New Zealand Ltd.

PO Box 33-121
Takapuna, 0740
Auckland
New Zealand

Телефон: +64 (0800) 837 269
Факс: +64 (0800) 837 267
http://www.tesatape.com.au
За контакти