E-Mail за контакти

За да се свържете с нас, моля изберете съответната категория по-долу.

.
Пощенски адрес
Ако предпочитате да се свържете с нас по пощата, моля, пишете ни на следния адрес:

tesa SE
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
22848 Norderstedt
Germany