Icon

Намаляване на разходите, увеличаване на сигурността


Paper Industry

Хартиена индустрия

Всеки ден хората по света използват хартия много повече от почти всеки друг продукт – от специална хартия за техническа употреба до вестници и каталози и хартии за еднократна употреба, въпреки нарастващото значение на електронната комуникация. Точно обратното, всъщност потреблението на хартия в международен план е нарастващо.
Continuous, smooth production process with tesa adhesive tapes

Continuous, smooth production process with tesa adhesive tapes

Пазарни анализатори прогнозират, че до 2010 г. световното годишно потребление ще нарастне от сегашното си ниво от 330 милиона тона до над 420 милиона тона. Днес, хартията може да се произвежда на машини с капацитет от над 400 000 тона на година, с най-големите машини с ширина над 10 метра.

В тази високоефективна индустрия, със сложен и предизвикателен производствен процес, ефективността и скоростта са от все по-голямо значение. Като специалист в техническите ленти, tesa предлага иновативни и рентабилни системни решения за производствения процес в хартиената индустрия. Например, самозалепващите ленти на tesa, прецизно калибрирани, позволяват за сигурно и изключително бързо залепване при снаждане на ролите.

Особено интересен е методът, в който изтичащата ролка се снажда с нова без да се намалява скоростта на производствения процес между 1500 и 1900 метра на минута. Високата устойчивост на опъване и натиск са важни, тъй както и балансираното и добро залепване в правилния момент, което се осъществява с помощта на лентата tesa, която прави бързия контакт.

Независимо дали по време на снаждане или покриване на дупки, адхезивните ленти на tesa и отрязаните по размер „тапички” осигуряват непрекъснат, гладък производствен процес и най-високото ниво на качество, ефективност и икономически растеж. Тъй като самозалепващите ленти на tesa за хартиената индустрия са разтворими във вода, те могат да се претопят без никакъв проблем.