Icon
adhesive tapes for LCD screens

Монитори и дисплеи

Прецизно запечатаната рамка на LCD дисплеите, независимо дали за мобилен телефон или за телевизор, подобрява качеството на картината и намалява загубата на светлина. tesa предлага различни решения за светлината в електронните устройства – от висококачествена черен металик адхезивна лента, която абсорбира и отразява светлината до нашата черно-бяла универсална лента.
Monitors & displays

Monitors & displays

Адхезивните ленти на tesa оптимизират качеството на светлината по различни начини – разпръснатата светлина, изгубена от ръба на LCD монитора може да има отрицателен ефект на качеството на картината и затова може да се абсорбира с помощта на някоя от адхезивните ленти на tesa. Черната PET основа, използвана за асортимента на tesa от специални адхезивни ленти, намалява количеството от изгубена светлина до по-малко от 0.01%.

На друго ниво, по време на сглобяването на LCD мониторите, въпросът е да се прибави светлина, с възможно най-малка загуба, за да се осигури равномерно осветяване на картината. Рефлектиращият материал в основата на адхезивните ленти на tesa, използван за тази цел, осигурява прецизна проводимост на светлината. Разпиляната светлина се събира и изпраща там, където е нужна – интелигентна система, която значително намалява цялостната консумация на енергия на LCD мониторите.

Дизайнът на устройството също има ползи от технологията на tesa – тънкият филм позволява сглобяването на възможно най-плоските LCD монитори.