Icon
Adhesive tapes for digital cameras

Цифрови камери

През последните няколко години продажбите на цифрови камери по цял свят се покачиха и понастоящем доста надвишават тези на традиционните камери. Потребителят предпочита използването на цифровите камери заради леснотата и бързите резултати – веднага след като се направят снимки, те могат да се видят, запазят на компютъра и да се изпратят по електронната поща. tesa подкрепя тази технология чрез иновативни адхезивни решения, които не само свързват различни части, но и ги предпазват от влага, изолира електрически части и същевременно предлага гъвкави решения за нови и нови проекти.

Потребителите имат полза от висококачествената и сигурна връзка от tesa още от момента, в който започват да избират своята камера. Гумените дръжки се прикрепят със специална адхезивна лента, която осигурява перфектно задържане дори и при високи температури. Химическият състав на адхезивната маса също предпазва от издуване по ръбовете. Във вътрешността на камерата специални адхезивни ленти изолират кръгли превключватели и батерията от близкостоящи компоненти.