Традиция на отговорност


Social responsibility
Ние оформяме бъдещето си чрез иновации и желание да приемем промяната – традиционни ключови фирмени ценности на tesa SE. Ние упражняваме позитивно влияние върху околната среда не само чрез нашите продукти, но също и чрез нашето социално и екологично отношение към обществото, в което работим.
The research ship Aldebaran setting sails with the winners of the school competition "Tesalino & Tesalina"

The research ship Aldebaran setting sails with the winners of the school competition "Tesalino & Tesalina"

tesa се ангажира по множество начини, като дава пример за отговорност пред своите служители и общественосстта. Нашите социални дейности се фокусират върху подпомагане на деца и младежи от цял свят и опазване на околната среда за следващите поколения. Икономическото и екологично благосъстояние са важни задачи за нашата фирма.

Допълнителни фактори, които играят важна роля в дългосрочен план, са условията на труд за всички служители на tesa и осигуряване на най-високо качество и надеждност на нашите продукти и услуги.

През март 2006г, когато се присъединихме към Global Compact, ние се обвързахме да извършваме икономически действия, които да са в съответствие с десетте етически принципа на тази международна инициатива в области като човешки права, трудови стандарти, опазване на околната среда и действия против корупцията. Ние оперираме в повече от 100 държави – за нас глобализацията не е само на думи, но и на реални действия в нашата всекидневна работа. Ние виждаме това наше участие в Global Compact като възможност да се уверим, че глобализацията върви в правилната насока.

Нашата подкрепа в международни социални проекти и награди като наградата от немската асоциация за управление на околната среда B.A.U.M. и наградата от немската асоциация на химическата индустрия (VCI) показват успешната ни работа в тази сфера. В края на краищата, качеството и непрекънатият прогрес са нашите цели не само за нашите продукти.

Можете да откриете детайлна информация за нашите активности за поемане на отговорност към нашите служители, околната среда, обществото и качеството на нашите продукти на нашия международен уебсайт www.tesa.com.

Можете да откриете също сертификати на tesa SE и на филиалите на нашия корпоративен уебсайт.